Jak vytvořit pracovní listy vietnamštiny se zpřeházeným pořadím vět?

Jedná se o skvělý nástroj pro testování znalostí vietnamské větné struktury u studentů vietnamštiny. Zadejte svůj text do příslušného pole a tento nástroj změní pořadí slov ve větě (větách).

Pokud jde o přizpůsobení, můžete zadat název a vybrat, zda chcete, aby se všechna slova v nových větách zobrazovala malými písmeny, nebo ve větách. Můžete také zvolit písmo a velikost textu. K dispozici je také možnost odstranit původní čárky a uvozovky a zvýšit tak obtížnost cvičení.

Vytvořený pracovní list pro výuku vietnamštiny bude připraven k vytištění. Při tisku můžete zvolit, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi budou věty zobrazeny ve správném pořadí (tak, jak jste je zadali).
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.