Jak vytvořit pracovní listy pro vietnamská slova?

Tento skvělý zdroj můžete použít k otestování slovní zásoby všech studentů vietnamštiny. Můžete si vybrat, která slova budou použita, takže tento zdroj může pomoci upevnit znalosti studenta i pravopis vietnamského jazyka.

Slovíčka zadávejte oddělená mezerou nebo čárkou. Každé jednotlivé slovo bude zakódováno, ale váš seznam bude zachován ve stejném pořadí. Pro pracovní list si můžete zvolit písmo a jeho velikost.

Po vytvoření pracovního listu pro výuku vietnamštiny bude připraven k vytištění. Při tisku si můžete vybrat, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi se zobrazí správný pravopis jednotlivých slov (tak, jak jste je zadali) ve stejném číslovaném seznamu jako na pracovních listech bez odpovědí.

Pokud máte více studentů, můžete z učení udělat hru a vyzvat studenty, aby zjistili, kdo dokáže vyluštit nejvíce slov ve stanoveném čase. Máme spoustu dalších zdrojů pro výuku vietnamštiny, včetně zdrojů pro tvorbu pracovních listů pro výuku vietnamských čísel. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.