Kuidas luua vietnamikeelsete sõnade töölehti?

Võite kasutada seda suurepärast ressurssi, et testida vietnami keele õppijate sõnavara. Te saate valida, milliseid sõnu kasutatakse, seega võib see ressurss aidata kinnistada õpilase teadmisi ja õigekirja Vietnami keele kohta.

Sisestage sõnad, mis on eraldatud tühiku või komaga. Iga üksik sõna segatakse kokku, kuid teie nimekiri jääb samasse järjekorda. Töölehe jaoks saate valida kirjastiili ja selle suuruse.

Kui teie vietnami keele õppimise tööleht on loodud, on see valmis printimiseks. Saate printimisel valida, mitu töölehte soovite ilma vastusteta ja mitu koos vastustega. Vastustega töölehtedel kuvatakse iga sõna õige kirjapilt (nii nagu te selle sisestasite) samas nummerdatud nimekirjas kui vastusteta töölehtedel.

Kui teil on mitu õpilast, saate selle abil teha õppimisest mängu, esitades õpilastele väljakutse, kes suudab määratud aja jooksul kõige rohkem sõnu lahti harutada. Meil on palju muid ressursse vietnami keele õppimiseks, sealhulgas vietnami keele numbrite õppimise töölehtede koostamiseks. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.