Как да създадете работни листове за виетнамски думи?

Това е чудесен инструмент за проверка на лексиката на учащите виетнамски език. Въведете думи, разделени с интервал или запетая. Всяка отделна дума ще бъде зашифрована, но списъкът ви ще се запази в същия ред. Можете да изберете виетнамския шрифт и неговия размер за работния лист.

Създаденият от вас работен лист за изучаване на виетнамски език ще бъде готов за отпечатване. При отпечатването можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват правилното изписване на всяка дума (както сте ги въвели) в същия номериран списък като работните листове без отговори.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.