Виетнамски тескт:   0
Брой гласни::   0
Брой съгласни::   0
Други символи::   0
Общо:   0

Как да използвате този брой думи във виетнамски?

Използвайте този ресурс, ако искате да следите писането си. Броят на думите и символите е много важен, когато пишете. Този брояч е полезен за писатели, ученици и всички, които искат да знаят дължината на своя виетнамски текст. Това е и чудесен начин да проследите дали уменията ви за писане на виетнамски език се подобряват.

Въведете вашия виетнамски текст и ресурсът ще ви покаже колко букви, думи, гласни и съгласни има той. Приложението също така ще ви каже колко пъти всяка буква се появява в текста. Имаме много ресурси за изучаване на виетнамски език онлайн. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.