Chào mừng bạn đến với Vietnamese Tools!

Chúng tôi có hơn 15 công cụ học tiếng Việt khác nhau, và chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều công cụ bổ ích khác. 

Dưới đây là các công cụ hiện có:

Văn bản tiếng Việt sang ảnh - Nhập văn bản tiếng Việt của bạn và chọn phông chữ và cỡ chữ. Sau đó bạn có thể  thay đổi màu văn bản và màu nền. Có thể tạo ảnh theo định dạng JPEG, PNG hoặc PDF.

Gõ tiếng Việt - Dùng bàn phím trực tuyến của chúng tôi để nhập văn bản tiếng Việt. 

Tiếng Việt sang Unicode - Đổi từ tiếng Việt sang Unicode và từ Unicode sang tiếng Việt. Unicode là hệ thống cho phép văn bản hiển thị trực tuyến.

Số sang số tiếng Việt - Chuyển đổi các số Ả Rập thành các số bằng tiếng Việt. Bạn cũng có thể đổi các số tiếng Việt thành số Ả Rập.

Đổi chiều Văn bản tiếng Việt - Nhập văn bản tiếng Việt, và bạn sẽ có thể điều chỉnh chiều văn bản, từ phải sang trái, trên xuống dưới, hay trên xuống dưới và trái sang phải.

Đếm Văn bản tiếng Việt - Nhập văn bản tiếng Việt và xem có bao nhiêu ký tự trong đó.

Đổi chữ hoa tiêu đề, chữ hoa, chữ thường  - Công cụ này cho phép bạn viết hoa văn bản tiếng Việt và chuyển đổi các  từ sang chữ hoa tiêu đề, viết thường hay viết hoa toàn bộ.

Chuyển đổi tệp Txt tiếng Việt từ Chữ hoa sang Chữ thường - Viết hoa văn bản tiếng Việt từ một tệp văn bản (TXT).

Chuyển đổi tệp Srt tiếng Việt từ Chữ hoa sang Chữ thường - Viết hoa văn bản tiếng Việt từ một tệp phụ đề (SRT).

Xếp theo Bảng chữ cái Danh sách tiếng Việt- Nhập danh sách bằng tiếng Việt của bạn, công cụ này sẽ xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái hay ngược bảng chữ cái. Bạn có thể chọn xếp theo quy tắc ngang hay dọc. Định dạng ban đầu, các dấu và ký tự đặc biệt,v.v.. sẽ được giữ nguyên.

Các công cụ Bảng tính tiếng Việt in được:

Trình tạo Bảng bingo số tiếng Việt - Tạo bảng bingo từ các số tiếng Việt. Điền các số cụ thể ở dạng số Ả Rập (vd 1, 2, 3) và bạn có thể kiểm tra kiến thức về số đếm dạng chữ viết tiếng Việt.

Trình tạo Bảng Bingo Số bất kỳ tiếng Việt -  Tạo bảng bingo từ các số tiếng Việt bất kỳ. Nhập khoảng số bạn muốn ở dạng chữ số Ả Rập (vd 1-1000) và bạn có thể kiểm tra kiến thức về số đếm ở dạng chữ viết tiếng Việt. Công cụ cũng có tùy chọn hiển thị các số ở vị trí bất kỳ trong các bảng khác nhau.

Điền vào Chỗ trống câu tiếng Việt- Nhập các câu tiếng Việt rồi nhấp vào các từ bạn muốn học viên có thể chọn sau đó. Văn bản tiếng Việt sẽ hiển thị với các khoảng trống ở vị trí các từ cần điền vào, và các từ đó sẽ hiện sau cùng theo thứ tự bất kỳ. Bạn có thể chọn số lượng trang muốn in kèm hoặc không kèm đáp án.

Tạo Khoảng trống câu tiếng Việt - Công cụ này được thiết kế để giúp bạn tạo các bảng tính tiếng Việt để học viên điền từ. Một câu ví dụ bằng tiếng Việt: "Tôi muốn đến ___________ (địa điểm)". Ở đây, học viên có thể điền một đáp án là những nơi họ muốn đến. Công cụ này rất đơn giản và dễ sử dụng: bạn chỉ cần chọn từ muốn loại bỏ, và công cụ sẽ tạo ngoặc đơn quanh từ đó đồng thời thêm khoảng trống phía trước.

Xáo trộn các câu tiếng Việt - Thay đổi thứ tự các câu tiếng Việt để tạo bảng tính. Bạn có thể chọn số trang cần in kèm hoặc không kèm đáp án

Trình tạo Bảng Bingo Số tiếng Việt - Công cụ này tương tự như các công cụ bingo số khác nhưng nó hoạt động với các từ tiếng Việt bạn đã điền vào trước. Đây là bài tập tuyệt vời để sinh viên luyện tập kỹ năng nghe.

Trộn từ tiếng Việt- Tạo bảng tính với thứ tự các chữ cái trong từ tiếng Việt đã bị thay đổi. Công cụ có tùy chọn tinh chỉnh phông chữ, màu sắc, cỡ chữ,v.v.. 

Trình tạo Bảng tìm từ tiếng Việt - Tạo một bảng tìm từ tiếng Việt. Khi in ra, bạn sẽ có thể tùy chọn in các trang hiện và/hoặc không hiện đáp án. Xin lưu ý rằng có thêm các chữ cái tiếng Việt được thêm vào bảng tìm từ nhằm tăng độ khó cho game.

Tạo Bảng tập viết tiếng Việt - Tạo các bảng tập viết tiếng Việt tùy chỉnh khác nhau. Có rất nhiều tùy chọn như phông chữ, cỡ chữ, giấy, và cách thức lặp lại các từ.

Các công cụ ngôn ngữ khác:

Công cụ học tiếng Nhật - Học tiếng Nhật với hơn 15 công cụ khác nhau.

Trình chuyển đổi tiếng Trung - Học tiếng Trung (Quan Thoại) với hơn 25 công cụ khác nhau.

Công cụ học tiếng Hàn - Học tiếng Hàn với hơn 15 công cụ khác nhau.

Công cụ tiếng Quảng Đông - Học tiếng Quảng Đông với hơn 20 công cụ, bao gồm trình chuyển đổi tiếng Quảng Đông sang Việt bính của chúng tôi.

Công cụ tiếng Nga - Học tiếng Nga với hơn 30 công cụ khác nhau.Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.