Cách tạo phiếu bài tập điền vào chỗ trống tiếng Việt

Công cụ này được thiết kế giúp tạo bài tập tiếng Việt để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ tiếng Việt bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống.

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Việt cũng như tiêu đề bài tập. Bạn có thể dễ dàng in bài tập tiếng Việt vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số lượng trang kèm đáp án và không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.