Resterende til indtastning 9
Sådan opretter man vietnamesiske nummer bingo ark

Opret bingoark til vietnamesiske ordnumre med tal, som du indtaster. Dette er et godt arbejdsark til at teste elevernes viden om vietnamesiske tal.

Indtast først dine tal. Hvert tal kan indeholde op til 8 tal og skal indtastes efterfulgt af et mellemrum eller komma. Du kan vælge gitterstørrelsen, så du kan vælge, om du vil have 9, 16 eller 25 tal i bingoarket. Dine indtastede tal vises derefter som vietnamesiske ordnumre i bingoarkene. Hvis du vælger muligheden for at "randomisere nummerplacering på forskellige ark", vises de samme tal på hvert ark, men forskellige steder.

Du kan vælge, om du vil udskrive et svarark og antallet af bingoark uden svar at producere. Svararket har cifretal med vietnamesiske ordnumre i parentes. Vi har også et værktøj til randomiserede bingoark fra en række numre.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.